#yesnorthernspirit

Vi på Northern Spirit tycker det är supercoolt varje gång vi ser våra produkter i olika tränings- och tävlingssammanhang på sociala medier och ber då ibland om lov att få dela det i våra kanaler. Bilderna eller det rörliga materialet publiceras främst på vår webbsida men kan också komma att publiceras i våra andra kanaler, såsom Instagram eller på Facebook. Vidare i texten kommer ordet bild att inkludera rörligt material. Den text, hashtags och användares kommentarer som tillhör bilden kan vi välja att publicera i original eller som redigerad form. Vi kan också välja att inte publicera text / hashtags alls.   

Genom att svara i kommentarsfältet på vår förfrågan med hashtaggen #yesnorthernspirit godkänner du till följande;

Du ger Northern Spirit Försäljning AB (Org. nr: 556986-9190), vidare nämnt som Northern Spirit, en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesnorthernspirit till att användas i marknadsföringssyfte och i galleriet på webbsidan samt på våra produktsidor. Vi marknadsför oss främst i sociala medier såsom Facebook och Instagram men även genom nyhetsbrev och på tävlingsevenemang.  

 Härmed intygar du att;

1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
3. Northern Spirt inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 


Härmed befriar du Northern Spirit från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användninsgsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Northern Spirit och alla personer som handlar för Northern Spirits räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara #yesnorthernspirit så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. 

Vad betyder detta för dig?

Dina bilder och ditt rörliga material kommer inte bara att bli synligt för dina egna följare utan även för alla andra som diggar Northern Spirit. Du har alltså möjlighet att inspirera andra hur du mixar och matchar våra träningskläder och kanske få en följare eller två på samma gång!